Zuchtstuten

Aktuelle Zuchtstuten:

Snegla vom Schweizerhof (1997)

IMG_1089V: Sindri frá Saudakroki
M: Perla vom Schloss Neubronn

FIZO Wurz 2004
Nachkommen:
Sjor vom Schlierbachtal (2008) V: Kanslari frá Grafarkoti
Sigur vom Schlierbachtal (2009) V: Dalvar frá Audholtsjáleigu
Spuni vom Schlierbachtal (2010) V: Ottó frá Höfda
Syn vom Schlierbachtal (2011) V: Ottó frá Höfda
Sigyn vom Schlierbachtal (2012) V: Randver frá Nyjabae
Soldan vom Schlierbachtal (2015) V: Spuni vom Pfaffenbuck
Sóldis vom Schlierbachtal (2016) V: Spuni vom Pfaffenbuck
Sóldögg vom Schlierbachtal (2018) V: Spuni vm Pfaffenbuck

 

Snerpa vom Schlierbachtal (2000)

SONY DSCV: Thottí frá Holum
M: Snót frá Hemlu

Nachkommen:
Skor vom Schlierbachtal (2005) V: Safir frá Vidvik

Skima vom Schlierbachtal (2010) V: Throttúr frá Hvalnesi
Skorri vom Schlierbachtal (2011) V: Throttúr frá Hvalnesi
Skuld vom Schlierbachtal (2012) V: Throttúr frá Hvalnesi
Smáralind vom Schlierbachtal (2014) V: Dalvar frá Audholtsjáleigu
Snaedís vom Schlierbachtal (2017) V: Álfur vom Pfaffenbuck II                                         Skýr vom Schlierbachtal (2019) V: Vilmundur frá Fet

 

 

Sígyn vom Schlierbachtal (2012)

V: Randver frá Nýjabae
M: Snegla vom Schweizerhof

Nachkommen:
Sleipnir vom Schlierbachtal (2017) V: Svadi frá Hólum

 

 

 

 

 

Fjóla vom Schlierbachtal (2011)

V: Ögri frá Hvolsvelli
M: Fjörgyn vom Sommerberg

Nachkommen:
Fanney vom Schlierbachtal (2018) V: Svadi frá Hólum